Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iOS ak Android

Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwanye sa Flutter ye. Zouti sa revolisyone jan aplikasyon yo fèt kounya, epi l ede devlopè yo nan kreye aplikasyon (fyab, dirab, fonksyonèl) ki konpatib pou plizyè platfòm. Flutter gen yon komino…
7500.0 3,500.00 HTG

What will you learn ?

Ou pral aprann devlope aplikasyon ki tou konpatib pou iOS ak Android gras ak Flutter + Dart nan kou sa. W ap kòmanse depi nan baz la, epi w ap vin pi fò tant w ap avanse nan kou a. Pou w kapab mete tout sa w aprann yo an pratik, ou gen pou w pase anpil travay prati. Pa ekzanp, w ap gen pou w kreye yon aplikasyon chanje deviz lajan USD, HTG ak EURO.

Course content


Course requirements

 • Yon òdinatè 4 GB RAM minimòm, 8 GB RAM rekòmande.
 • 4 GB rekòmande (500 MB pou IDE a + 1.5 GB pou Android SDK ak emilatè yo)
 • Ou dwe gen minimòm 2 GB sou HDD a.
 • Yon ekran rezolisyon 1280 x 800 minimòm

This course includes

 • 11 hours video
 • 5 Downloadable resources
 • 26 Chapters
 • 5 Practical works
 • 4 quizzes
 • 60 Github resources
 • 110 days access
 • Certificate of completion