Vèsyon 3.0.1: Platfòm nan ap OFFLINE nan dat 23 desanm...

Blòg

otè Lub Lorry Lamysere | pibliye nan dat Me. 26, 2019 | Tag : Mouvman , Programming
Kòman W Ka Vin Yon Pwogramè
Vizyalizasyon : 2461 | Reyaksyon : 8 : 0 | Komantè : 4

Yon pwogramè se yon moun ki ap ekri pwogram ekzekitab ki otomatize, avèk enstriksyon enfòmatik. Monn nou ap viv la, jounen jodi a, domine pa teknoloji. Aprann pwograme ba w yon gran avantaj pou w pi …

Kontinye li

otè Lub Lorry Lamysere | pibliye nan dat Me. 04, 2019 | Tag : Security
Atansyon Ak Wifi Piblik
Vizyalizasyon : 1103 | Reyaksyon : 3 : 0 | Komantè : 4

Sa rive anpil moun ke, pafwa yo ap fè fas ak yon sèl opsyon ki se konekte sou yon Wi-Fi ki piblik, ki pa sekirize. Jis paske sa w vle fè a pa ka tann. Fòk ou fè anpil atansyon ak sa w ap fè a, li enp…

Kontinye li

otè Nedjy Francesca Chéry | pibliye nan dat Avr. 20, 2019 | Tag : Social
Se Venger : Bonne Ou Mauvaise Idée ?
Vizyalizasyon : 1868 | Reyaksyon : 5 : 0 | Komantè : 2

**La vengeance est une fantastique force émotionnelle. Mais peut-elle éteindre le brasier de notre colère ou apaiser notre soif éperdue de consolation ? Se retourne -t- elle à coup sûr contre son aut…

Kontinye li

Bilten Enfòmasyon pou Blog

Abone nan bilten enfòmasyon chak semèn nou an pou w pa manke anyen ankò. Nou pwomèt ou, nou pap plen w ak mesaj tankou spam!