Vèsyon 3.0.1: Platfòm nan ap OFFLINE nan dat 23 desanm...

Blòg

otè Lub Lorry Lamysere | pibliye nan dat Jan. 24, 2019 | Tag : Security
Navigasyon Prive Sou Entènèt
Vizyalizasyon : 1321 | Reyaksyon : 2 : 0 | Komantè : 3

Navigasyon prive, se yon fason konfidansyèl oubyen yon fason ke yo itilize pou pèmèt ou dezaktive istorik tout sa wap fè, kach[Cache] sou Entènèt. Sa pèmèt yon moun navige san li pa kite tras nan ap…

Kontinye li

otè Lub Lorry Lamysere | pibliye nan dat Jan. 08, 2019 | Tag : Security
Sms Pou Otantifikasyon 2 Faktè
Vizyalizasyon : 1160 | Reyaksyon : 2 : 0 | Komantè : 0

Two-factor authentification est une méthode d'authentification dans laquelle un utilisateur ne peut accéder qu'après avoir présenté au moins deux éléments de preuve à un mécanisme d'authentificat…

Kontinye li

otè Lub Lorry Lamysere | pibliye nan dat Des. 20, 2018 | Tag : Security
Led-Cam Òdinatè Pèsonèl
Vizyalizasyon : 1560 | Reyaksyon : 1 : 0 | Komantè : 0

Chak "webcam" nan òdinatè gen yon endikatè ki rele LED (Light-Emitting Diode), se li ki montre lè kamera aktive, gen pou kèk aparèy li aktive sèlman lè w nan mòd videyo. Men LED kamera konn pa aktive…

Kontinye li

otè Lub Lorry Lamysere | pibliye nan dat Des. 17, 2018 | Tag : Social Media
Itilizasyon Hashtag
Vizyalizasyon : 1560 | Reyaksyon : 2 : 0 | Komantè : 0

Hashtag jounen jodi a, se youn nan mwayen anpil moun itilize pou yo entegre nan kontni sa y ap pwopaje sou entènèt tèlman li enpòtan kounya nan kilti nou. Li ap vrèman difisil pou nou jwenn yon mou…

Kontinye li

Bilten Enfòmasyon pou Blog

Abone nan bilten enfòmasyon chak semèn nou an pou w pa manke anyen ankò. Nou pwomèt ou, nou pap plen w ak mesaj tankou spam!