Ou swete entegre pèman Moncash nan pwojè w? Itilize Moncashify... Aprann plis.

Kou ki popilè yo

Kou ki gen plis aplikan ki swiv yo pandan 3 dènye mwa yo

Fasil Kouvèti Learn and master the concepts of algori…'s
Aprann ak metrize konsèp algorit

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe …

Gratis
Fasil Kouvèti Learn to code with Python's
Aprann pwograme ak Python

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan est…

4100.02,500.00 HTG
Fasil Kouvèti Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlò…

1,500.00 HTG
Mwayen Kouvèti Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flut…'s
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iO…

Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwany…

7500.03,500.00 HTG

Code9 Class Kou an liy yo

Nenpòt objektif ou, la se youn nan kote pou w kòmanse

Mwayen Kouvèti Aprann kreye sitwèb ak React JS's
Aprann kreye sitwèb ak React JS

React se yon libreri JavaScript ki la pou kreye entèfas itilizatè(UI). Se youn nan teknoloji ki pi popilè nan mond lan pou kounya…

3,200.00 HTG
Fasil Kouvèti DOM manipulation with JavaScript's
Aprann manipile DOM ak JavaScript

Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb o…

2,500.00 HTG
Mwayen Kouvèti Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flut…'s
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iO…

Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwany…

7500.03,500.00 HTG
Fasil Kouvèti Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlò…

1,500.00 HTG
Mwayen Kouvèti Learn the SQL language's
Aprann langaj SQL

SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki b…

4500.02,800.00 HTG
Difisil Kouvèti Aprann devlope aplikasyon pèman an liy …'s
Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout ga…

Kou sa la pou aprann ou devlope yon solisyon pèman an liy, ki tou makonnen ak yon gateway pou fasilite lòt platfòm peye ak aplika…

8000.04,500.00 HTG
Mwayen Kouvèti Learn how to develop websites with Djan…'s
Aprann devlope sitwèb ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb by…

4500.03,000.00 HTG
Mwayen Kouvèti Aprann konnen ak administre Windows 10's
Aprann konnen ak administre Windows 10

Windows 10 ki se dènye edisyon nan fanmi sistèm operasyon kliyan windows yo, gen yon pakèt zouti li ofri pou w fè administrasyon,…

1,500.00 HTG
Fasil Kouvèti Learn and master the concepts of algori…'s
Aprann ak metrize konsèp algorit

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe …

Gratis
Fasil Kouvèti Learn to code with JavaScript's
Aprann pwograme ak JavaScript

JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon…

3500.02,100.00 HTG
Fasil Kouvèti Learn to code with Python's
Aprann pwograme ak Python

Python se yon langaj pwogramasyon plizyè-nivo, entèprete, vèsatil ak yon nivo ki wo. Python pèmèt pwogramè yo itilize diferan est…

4100.02,500.00 HTG

Kou Code9 Class yo se pou kreyatè epi li panche sou yon varyete sijè ki lye ak pwogramasyon/teknoloji, ki gen ladan ilistrasyon, konsepsyon, fotografi, videyo, ak plis ankò

Vin yon enstriktè

Bilten Enfòmasyon pou Courses

Abone nan bilten enfòmasyon chak semèn nou an pou w pa manke anyen ankò. Nou pwomèt ou, nou pap plen w ak mesaj tankou spam!