Kouvèti Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avan…'s
Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avanse
Difisil 90 days
Byenvini nan Kou sa ki fèt pou moun ki gen yon bon baz nan SQL ak ki vle rantre pi fon nan konpètans avanse tankou patisyon, optimizasyon, trigè, ak …
Kouvèti Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik rive…'s
Mastering Bootstrap 5: From Basics to Advanced Web Development
Fasil 25 days
"Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik ale nan devlòpman wèb avanse" se yon kou konpreyansif ki fèt pou yon moun ki pa konnen anyen sou Bootstrap pou l …
Kouvèti Aprann devlope grafik pou PC ak Tkinter's
Aprann devlope grafik pou PC ak Tkinter
Mwayen 60 days
Byenvini nan kou sa. Tkinter se yon modil GUI Python ki pèmèt devlopè devlope lojisyèl grafik pou PC. Ladan l gen sistèm Linux, MacOS ak Windows ki d…
Kouvèti Aprann kreye sitwèb ak React JS's
Aprann kreye sitwèb ak React JS
Mwayen 45 days
 • React
 • Devlopman wèb
React is a JavaScript library for building user interfaces and one of the most popular technologies in the world. This course teaches you all Reac…
Kouvèti DOM manipulation with JavaScript's
Aprann manipile DOM ak JavaScript
Fasil 28 days
 • CSS
 • HTML5
 • JavaScript
 • Devlopman wèb
Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb ou yo.
Kouvèti Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flut…'s
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iOS ak Android
Mwayen 110 days
 • Devlopman Android
 • Dart
 • Google Flutter
 • Devlopman iOS
Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwanye sa Flutter ye. Zou…
Kouvèti Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS
Fasil 30 days
 • CSS
 • HTML5
Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlòpman wèb la ye panda…
Kouvèti Learn the SQL language's
Aprann langaj SQL
Mwayen 60 days
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • SQL
SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki ba w posiblite pou w …
Kouvèti Learn how to develop websites with Djan…'s
Aprann devlope sitwèb ak Django
Mwayen 90 days
 • Python
 • Devlopman wèb
Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite …
Kouvèti Learn and master the concepts of algori…'s
Aprann ak metrize konsèp algorit
Fasil 60 days
 • Pwogramasyon Fondamantal
Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòta…
Kouvèti Learn to code with JavaScript's
Aprann pwograme ak JavaScript
Fasil 35 days
 • CSS
 • HTML5
 • JavaScript
 • Devlopman wèb
JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon entèraktif dinamik …
Kouvèti Learn to code with Python's
Aprann pwograme ak Python
Fasil 90 days
 • Python
Python is a multi-level, interpretive, versatile, and high-level programming language. Python allows programmers to use different programming styles …