Vèsyon 3.0.1: Platfòm nan ap OFFLINE nan dat 23 desanm...

Rezime

Kou: Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout gateway
Deskripsyon:Kou sa la pou aprann ou devlope yon solisyon pèman an liy, ki tou makonnen ak yon gateway pou fasilite lòt platfòm peye ak aplikasyon w lan.

Wè kou a (Ou ap gen aksè ak PIN sa lè w peye kou a)

Mwen pa gen okenn PIN, mwen vle Peye kou a