Aprann devlope sitwèb ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.
4500.0 3,000.00 HTG

Course content
Ekzijans kou a

This course includes

  • 24 Chapters
  • 5 Practical works
  • 3 quizzes
  • 90 days access
  • Certificate of completion