Vèsyon 3.0.1: Platfòm nan ap OFFLINE nan dat 23 desanm...